Bekräfta din bokning!

För att kunna garantera avtalad bokning behöver vi ha dina fullständiga uppgifter och din bekräftelse senast  kl. 12:00, dagen innan avtalat datum.  I fall vi bokar måndag måste bekräftelse ske senast fredag.