Arbetskostnad

Enkelt och transparent

Kolla din arbetskostnad

Med hjälp av följande tabell kan du fastställa kostnader för elarbete. Priser är inkl. moms.

En dags jobb timmar före Rot efter Rot
(Startavgift) 1 1 738 kr
2 2 488 kr
3 3 238 kr 2 266 kr
4 3 988 kr 2 791 kr
5 4 738 kr 3 316 kr
6 5 488 kr 3 841 kr
7 6 238 kr 4 366 kr
8 6 988 kr 4 891 kr
Från andra dagen timmar före Rot efter Rot
1 1 363 kr 1 138 kr
2 2 113 kr 1 663 kr
3 2 863 kr 2 188 kr
4 3 613 kr 2 713 kr
5 4 363 kr 3 238 kr
6 5 113 kr 3 763 kr
7 5 863 kr 4 288 kr
8 6 613 kr 4 813 kr

Materialkostnad är inte inkluderad.