ROT-Avdrag

Ansökan till Saktteverket

Ansökningsprocessen till Skatteverket är komplicerad och tidskrävande. Ibland tar det några timmar av administrativt arbete och ärendet kan pågå i flera månader. Detta händer p.g.a uppgifterna som vi får från våra kunder ofta inte stämmer med Skatteverkets register eller att vi inte alls får kompletta uppgifter.

Skatteverket svarar ibland efter en månad och varje ändring av uppgifter genererar nästa månad väntetid.

 

Vi debiterar inte våra kunder för ansökan till Skatteverket. Men i fall vi skulle ansöka om ROT vid så litet arbete måste vi lägga tid för administrationsarbete. Det skulle kosta ännu mer för dig som kund.

Därför har vi som policy att ROT gäller för arbete som pågår över 2 timmar.

Hoppas ni förstår det.

IMG_5452 (kopia)