Vikten av att uppgradera stigare och huvudledningar i äldre fastigheter

I takt med att våra bostäder åldras, ökar behovet av att underhålla och uppgradera de elektriska systemen. Ett viktigt område som ofta förbises är byte av stigare och huvudledningar. I denna artikel utforskar vi varför dessa uppgraderingar är avgörande för säkerheten i äldre fastigheter och hur de kan förbättra energieffektiviteten.

 

Vad är stigare och huvudledningar?

 • Stigare: I elektriska installationer är en ”stigare” en ledning eller en grupp av ledningar som transporterar elektricitet vertikalt genom en byggnad, till exempel i ett flervåningshus. Stigare används för att fördela ström till olika våningar eller sektioner av en byggnad.
 • Huvudledningar: Ledningarna eller kablarna som transporterar elektrisk energi från en distributionspunkt till undercentraler.
Byte av stigare

Tecken på att det är dags för ett byte:

 • Äldre kablar som inte klarar nutidens energibehov.
 • Frekventa säkringsbyten och strömavbrott.
 • Risken för elbrand och elektriska fel.

 

Fördelarna med att byta stigare och huvudledningar:

 • Förbättrad säkerhet och minskad risk för elbränder.
 • Högre energieffektivitet och lägre driftkostnader.
 • Bättre anpassning till moderna elektriska apparater och teknik bl.a genom dragning av 3 fas ledningar.

 

Processen för byte av stigare / huvudledningar:

 • Vikten ligger på att anlita certifierade elektriker från auktoriserat elföretag.
 • Tidsram och vad fastighetsägare kan förvänta sig: Kontakta oss på Solid El AB så förbereder vi en plan för din fastighet.

 

Kostnad och långsiktiga besparingar:

 • En översikt över de initiala kostnaderna kan vi på Solid El AB leverera till dig i form av offert eller prisuppskattning.

Att uppgradera stigare och huvudledningar är en viktig investering för säkerheten och funktionen i äldre fastigheter. Genom att vara proaktiv kan fastighetsägare undvika potentiella faror och säkerställa att deras byggnader är redo för framtidens energibehov.